Mahasiswa Memacu Kebangkitan Ummah

Sunday, November 2, 2008

Budaya "A" dalam sistem pendidikan di Malaysia

Budaya pelajaran di Malaysia perlu dikaji semula oleh kerajaan sekarang bagi memastikan bahawa sistem pendidikan kita mempunyai nilai dan target dalam melahirkan tenaga kerja yang proaktif dan inovatif. Pekara ini Tempur melihat bahawa budaya pelajaran yang hanya menumpukan "A" dalam peperiksaan mengakibatkan banya memberi kesan negatif kepada pembangunan modal insan, tidak dinafikan bahawa pencapaian cermelang perlu diukur dengan nilai "A", "B" dan sebagainya. Tetapi Tempur melihat akan lagi pentingnya pencapaian menbangunkan manusia dengan pembentukan seiringan antara rohani dan jasmani.

Sehubungan dengan itu, Tempur mengharap kementerian yang sepatutnya mengkaji semula dasar pelajaran dan pendidikan yang menilai pencapaian pelajar berdasarkan peperiksaan . Hal ini kerana penilaian peperiksaan tidak lagi suibtable kerana telah terbukti akan kualiti pelajar semakin merosot dan tambahan pula masalah sosial dan kes juvana yang melibatkan pelajar semakin membimbangankan.

Rentetan dari sistem ini, diamalkan di peringkat rendah lagi, trend "A" telah menular ke peringkat Universiti, mahasiswa akan mengharapkan agar pengsyarah mereka memyuap mereka dengan tips-tips untuk mendapat "A". hal ini mendukacitakan kita, kerana mahasiswa adalah satu golongan yang akan menentukan masa depan negara, namun dengan doktrin sistem pendidikan yang ada sekarang seolah-olah mahasiswa telah lupa akan peranan mereka untuk pembangunan negara dan masyarakat khususnya.

Oleh itu, Tempur merayu agar pihak kerajaan memandang serius akan pandangan Tempur ini, dan mengorak langkah untuk mengkaji dasar sedia ada sekarang tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kepentingan pribadi mahupun politik sempit.

0 comments:

PENGHIBUR JIWA...

NYATAKAN SOKONGAN ANDA

NYATAKAN SOKONGAN ANDA
Muat naik logo GMUKM kedalam blog anda

About This Blog

About This Blog

  © Blogger template Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP